Tjäderbok

 

 

Ny, begränsad upplaga

Eftersom det finns en efterfrågan på denna bok har jag tryckt upp en liten, digital utgåva. Den enda skillnaden är att det är mjukt omslag. Kostnad 300 kronor + frakt. Finns endast att beställa HÄR.

 

 Efterlängtad bok av Eric Ringaby

Denna upplaga är slutsåld. 

Eric Ringaby är välkänd inom forskningen på skogsfågel. Efter avslutad viltmästarutbildning hamnade han vid Skogshögskolan i Garpenberg och hade dessa skogar som arbetsplats i drygt 35 år. Mycket av tiden där ägnades åt dagligt insamlande av data till tjäderforskningen. Efter hand vidgades vyerna och fältarbetet har i slutändan omfattat nästan hela landet.

Under alla dessa år har mycket kunskap lagrats och många är de som efterfrågat en bok i ämnet. Nu har Eric Ringaby samlat sina erfarenheter om tjäder, skogsbruk, predatorer och jakt i en bok. Boken kom ut november 2014. Den är på 192 sidor och innehåller en mängd bilder från åren i fält.

  

PRIS: 249 kronor + frakt.

Finns på Bokrondellen.

 

BESTÄLL HÄR

 

LYSANDE RECENSIONER:

"Resultatet är klarsynt och befriande fritt från naturromantiska fantasier. I det avseendet höjer den ribban ordentligt för populärvetenskapliga böcker om tjäder. Vill du förstå vad som faktiskt påverkar tjäderstammarna är den ett måste." (Jaktjournalen)

" Resultatet är den bästa faktabok om vilt som utkommit på senare år." (Svensk Jakt)

 

SCHRÖDER-SÄLLSKAPETS LITTERATURPRIS

Eric Ringaby har fått Gustaf Schröder-Sällskapets litteraturpris för boken Tjäder. I statuterna för priset står det: ”Priset skall utdelas till författare som i Gustaf Schröders anda verklighetstroget skildrat jakt och naturupplevelser, även som genom historiska berättelser och romaner lyft fram händelser och skeenden i landskaps- och bygdehistoria”.

Gustaf Schröder-Sällskapet bildades 1989 i syfte är att bevara och vidareutveckla insikten om de såväl litterära som kulturhistoriska värden som finns i Gustaf Schröders författarskap. Sällskapet har cirka 600 medlemmar spridda över hela landet, övriga Europa och i USA. Sällskapets arbete inriktas på dokumentation av material som finns om och av Gustaf Schröder. Man ger också ut nyutgåvor av Gustaf Schröders böcker och ger ut medlemstidningen Nying.

1996 instiftade sällskapet ett litteraturpris, som ska delas ut till en författare eller kulturarbetare som arbetar i Gustafs anda. Priset delas inte ut varje år.

 

Ur innehållet:

• Konsten att fånga tjäder

Tjäderforskningen i Garpenberg, fångstexperiment och tuppars överlevnad

• Tjädern och spelplatserna

Spelplatser kommer och går. En process bunden till tiden i föränderliga skogar

• Tjäderspelen i Garpenberg

Närstudier av nio spelplatser, en avstickare till Berlin samt det här med spelplatser i ungskog

• Debatten om gammelskogen

Den så kallade urskogens bevarande och djuren som skulle ”hjälpa till”

• Projekt kycklingbiotoper

Om att bli fosterpappa åt tjäderkycklingar och valla dem på födosök i olika biotoper

• Tjäderkycklingens föda

De viktiga larverna i blåbärsriset, myrpuppor och den genialiska krävan

• Hönorna i Orsa Finnmark

Sex sändarhönors livsöden med kullar och parningsplatser

• Tjädern och döden

Att äta och ätas, Den Stora Döden, vindkraftverk och kraftledningar

• Framgång för räven

En generalist som äter det mesta, har få fiender och som gillar människans vägar och skoterspår

• Ett biologiskt experiment...

Om rävskabben och effekterna som följde med mängder av ripor, tjädrar, harar och hökugglor

• Klövar, klor och päls

En jakthistorisk bakgrund. Klövvilt, rovdjur och den viktiga pälshandeln

• Fågeljakt i flydda tider

Om snaror, jaktfalkar, våra gamla ljunghedar och hur mycket stadsbon fick betala för ett par tjädrar

• Jakten på små rovdjur

Om attitydförändringar, älgens dominans och hagelbössan i vapenskåpet

• Jakten i Garpenbergs skogar

Skogshögskolan, jakt på schemat och om varför vissa år var så mycket bättre skogsfågelår än andra

• Hur stora tjäderstammar har vi?

Om goda år och dåliga år och inventeringar i Sverige, Norge och Finland.

• Om du vill få bort tjädern

Jakt, kalhuggning och att hugga ned spelplatserna är ingen lösning. Men det finns andra sätt…

• Om du vill behålla tjädern

Skötsel av spelplatser, sparandet av fina kycklingmiljöer och städandet i våra skogar

• Var allt verkligen bättre förr?

Det svenska skogsbrukets utveckling i stort samt en fördjupning i Garpenbergs bruks historik

• Vår manipulering av naturen

Hönsfåglarnas bästa tid, byte av ekosystem och vilka som är vinnare och förlorare

• Några rader om jakt och jägare

Empati i naturen, jägarens urgamla värv samt några avslutande skytteråd från några av de stora