Ny bok om rapphöns, fasaner och fältharar

Dagens jordbrukslandskap är vackert för ögat men fattigt på innehåll.
Att vårda fältviltet är att investera i biologisk mångfald.

Mer fältvilt genererar naturligtvis fler jakttillfällen, till gagn både för jägare och markägare. Men mer fältvilt betyder så mycket mer. Att rapphöns och fasaner trivs och överlever visar att det finns insekter till kycklingarna, foder och skydd – året om. Det visar att miljön är bra för andra fältlevande fåglar och däggdjur och det öppna landskapets flora. Insekterna är också till nytta för lantbrukare och trädgårdsodlare. Pollinerande insekter gör att skördarna blir bättre och större, andra angriper skadeinsekter och minskar behovet av kemisk bekämpning.

Det är det här den här boken handlar om – hur man återskapar miljöer för fältvilt. Och rapphönan är vägvisaren!

Författarna Carl von Essen och Poul-Erik Jensen har under mer än 40 års tid arbetat både praktiskt och teoretiskt med fältviltet i jordbrukslandskapet. 

Ur innehållet: Rapphönan som vägvisare, Fältvilt – arterna, Viltvänligt jordbruk, Viltvård för fältvilt, Viltåkern, Stödutfodring, Fältviltets predatorer, Uppfödning och utsättning, Jakt på fältvilt, Inventering och planering.

Mjukband, 160 sidor.
300 kronor (plus frakt).
Skicka bara ett mail så kommer boken inom en vecka.
Jag skickar med en faktura (30 dagar).

Finns också på Bokinfo.
ISBN: 978-91-982972-5-6

Beställ HÄR!

Läs recensioner HÄR.