Boken Fältvilt är gjord för att användas

Nyutkomna boken Fältvilt kan läsas hemma i fåtöljen eller tas med ut i markerna när viltvården planeras. Bland annat därför är den så tilltalande, fin och praktisk på samma gång. Fältvilt har förutsättningar att bli en bibel för småviltjägarna.

På senare år har fältviltets utsatta situation uppmärksammats allt mer. Intresset för att sätta in åtgärder för rapphöns, fasaner och fältharar har spridit sig över landet.
Initiativet togs naturligt nog i vårt sydligaste landskap, och som en fortsättning och fördjupning står Jägareförbundet Skåne bakom utgivningen av boken Fältvilt, författad av två verkliga experter på området – Poul-Erik Jensen och Carl von Essen.

Rapphönan är vägvisaren i arbetet med viltvård för fältviltet, skriver de rutinerade viltvårdarna i det inledande kapitlet. Om man tar hand om rapphönan så tar fasanen hand om sig själv. Fältharen får man på köpet.

Och det stannar inte vid det. Viltvård som gynnar rapphönan med skydd, foder och förutsättningar för lyckade häckningar ger ringar på vattnet.
Där rapphönan trivs finns pollinerare och andra insekter som är bra för jordbruket, många andra fågelarter än de jaktbara gynnas av åtgärderna. Rapphönan visar på en hållbar miljö och en biologisk mångfald värd namnet.

Fältvilt är indelad i dryga tio kapitel, lätta att ta till sig. Redaktören har genom att arbeta med korta stycken, många bilder och en tilltalande layout fått till en bok som både är fin att bläddra i och som stimulerar jägare och markägare att arbeta med viltvården.

Fältvilt är en bok som ska användas. Jag tror att utgivare och författare som om några år får se en tummad och sliten Fältvilt, med de avslutande sidornas möjlighet till egna anteckningar fyllda av noteringar, blir bra mycket nöjdare än om boken står i nyskick i en hylla.

Från första till sista sidan genomsyras nämligen Fältvilt av ett engagemang och en önskan att hjälpa småviltet. För viltets egen skull, naturligtvis, men också för ett rikare landskap och för en bättre jakt

Fältvilt är utgiven av förlag Malou K Media i samarbete med Jägareförbundet Skåne. Boken kan beställas från förlaget eller från Jägareförbundet Skånes kontor i Kristianstad.

Jan Henricson, Svensk Jakt